RUNA ISMARK

RUNA
ISMARK

 
 

"Världens bästa skola är vägen till ett smart och välmående folk."

 
IMG_0152_Logo.jpg

RUNAS VALTESER

 

Utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande

Högklassig utbildning och forskning ökar Finlands konkurrenskraft.

- Kvalitet i världsklass genom resurser och fortbildning. Satsning på utbildning är en investering för framtiden.

- Tillräckligt stöd för elever. Vi behöver bland annat mer specialpedagogik, assistentresurs och system för elever i behov av mer utmaning.

- Lätta på lärarnas börda och locka behörig pedagogisk personal. Vi kan begränsa arbetsuppgifter, förstärka och stötta ledarskapet, erbjuda förmånliga bostäder och höja löner.

- Trygga, friska hus. Bygg hållbart och renovera mögelhus.

_DSC5028.jpg

android-wallpaper-art-backlit-1114897.jpg

Psykiskt välmående

Livet består av fram- och motgångar. Vi behöver verktyg för att klara av motgångarna.

- satsa förebyggande

- snabba insatser

- flytta fokus från medicin till terapi

- insatser mot ensamhet


Jämställdhet och inkludering

Alla i samhället har en plats och ses som en tillgång

- Jämställdhetsfostran (normkritisk pedagogik) är win-win

- Arbete mot våld och införande av samtyckeslag

- Flexibel familjeledighet

- Snabbare social inkludering

anchor-belt-close-up-1564149.jpg

adventure-blur-cartography-408503.jpg

Ett språkkunnigt folk

Närheten till Norden skapar arbetsmöjligheter

- Tidigarelägg språkundervisningen

- Lekfullt lärande

- Integrering på svenska

- Hälsovård på modersmålet

 

Runa

Jag är en 34-årig mamma som bor i Mejlans och jobbar som högstadielärare i Helsingfors. Min familj består av min sambo och vår nästan 2-åriga dotter, som går på dagis. I Helsingfors trivs jag, men jag har också bott i Åboland och Österbotten, där jag har lärt mig att Svenskfinland har en kulturellt mångsidig befolkning. Musik och kultur är en viktig del av mitt liv.

Jag är aktiv i kommunalpolitiken och har ställt upp i två kommunalval i Helsingfors. Mina aktuella förtroendeuppdrag är stadens tvåspråkighetskommitté, Folktingets utbildningsutskott, Sydkustens landskapsförbund och Sfp:s kretsstyrelse i Helsingfors.

IMG_0134.jpg

Instagram